Hemfosa planerar miljardförvärv

Hemfosa Fastigheter befinner sig just nu i förhandlingar om förvärv av ett flertal fastigheter och fastighetsportföljer som motsvarar ett värde på cirka 5 miljarder kronor.

Det större förvärvet omfattar en blandad fastighetsportfölj, som planeras ingå i dotterbolaget Nyfosa. Övriga förvärv avser främst samhällsfastigheter. Avsiktsförklaringar har ingåtts i några projekt men företaget har avsikten att ingå i bindande avtal om samtliga förvärv under juni 2018.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt