Hemfosa köper vårdfastighet i Nacka – för nyemmitterade aktier

Hemfosa har förvärvat en vårdfastighet i Nacka till ett underliggande fastighetsvärde om 156 miljoner kronor. Hemfosa betalar med nyemitterade stamaktier till säljaren ICA-handlarnas Förbund Finans AB, som därmed ökar sin ägarandel i Hemfosa.

Källa: Fastighetssverige