Hemfosa förvärvar för 3,6 miljarder

Köper portfölj med 51 kommersiella fastigheter till Nyfosa.Källa: Fastighetsvärlden.se