Hemfosa förvärvar fastigheter för 390 miljoner

Hemfosa har förvärvat totalt 14 samhällsfastigheter, varav nio skolfastigheter, fyra LSS-hem samt en fastighet som inrymmer kontorslokaler och HVB-hem. Det totala fastighetsvärdet uppgår till 390 miljoner kronor och fastigheterna är fullt uthyrda till samhällshyresgäster.

Källa: Fastighetssverige