Heimstaden förvärvar 803 lägenheter av Gavlegårdarna

Beståndet består av ca 55 400 kvm uthyrbar yta.Källa: Fastighetsvärlden.se