Heba lanserar certifikatprogram med ram om 2 miljarder

Heba meddelar på torsdagen att man har för avsikt att lansera ett företagscertifikatsprogram med ett rambelopp om 2 miljarder kronor.

Lanseringen är tänkta att ske under hösten.

– Certifikatprogrammet är ett bra komplement till Hebas finansieringskällor och en naturlig del av den fortsatta tillväxten genom förvärv och nyproduktion, säger Hebas vd Patrik Emanuelsson.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt