Här ökar butikshandeln mest

Kommunen med starkast utveckling – tillväxtökning med 286 miljoner.Källa: Fastighetsvärlden.se