Här finns landets dyraste – och billigaste – hyresrätter

Ny statistik från SCB presenterad.Källa: Fastighetsvärlden.se