Hans Wallenstam ökar det egna innehavet

Hans Wallenstam har köpt 440 000 aktier i Wallenstam de senaste dagarna genom Revialma.

Aktierna köptes enligt Finansinspektionens insynsregister till kurser i intervallet 104,40-108,31 kronor.

Hans Wallenstam har nu 34,5 miljoner A-aktier och 46,5 B-aktier i bolaget. Det motsvarar enligt Holdings 24,5 procent av kapitalet och 61,1 procent av rösterna.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt