Hans Lind: “Sluta bygg om priserna inte sänks”

Produktiviteten i den svenska byggsektorn har sjunkit de senaste tio åren, men slipper märkligt nog ändå undan skottgluggen. Tröga offentliga upphandlingar är den största boven i dramat, menar Hans Lind, professor i fastighetsekonomi. Björn Ljung (L), ordförande i kommunala Stockholmshem, är redo att se över reglerna. 

Varför ökar inte produktiviteten i byggbranschen? Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, svarar att det beror på att gamla strukturer får politisk uppbackning.

– Byggbranschen besitter otrolig mycket makt och överlever därför, trots sina ineffektiva strukturer, säger han till Fastighetsnytt efter att ha deltagit på ett seminarium om bristande effektivitet i byggbranschen som Fores anordnade på fredagen.

Det behövs enligt honom ett omvandlingstryck för att branschen ska bli så bra som den behöver bli.

Vad skulle kunna skapa ett sådant tryck?

– Det måste komma från kunden. I det här fallet den offentliga sektorn, kommuner och landsting, som är en stor kund. Gå in i långsiktiga avtal, tänj lite på LOU-reglerna och sluta bygg om priserna inte sänks.

Det är först när företagen förstår att de inte får några nya uppdrag annars som en förändring kan ske, menar han.

– Förhandlingsstyrka beror på vad man har för alternativ. Frågan är dock om staten och kommunerna är beredda att säga att man inte bygger nytt utan lägre priser?

Vad bottnar den största rädslan i?

– Det finns olika skäl. Bland annat tolkar man i dag LOU som att man inte kan ha långsiktiga relationer av konkurrensmässiga skäl. Men det måste man öppna upp för på samma sätt som man gör inom privata sektorn.

Genom att ha en handfull leverantörer kan man ändå undvika monopolism, menar han.

– På så sätt kan man också erbjuda de som är effektiva fler uppdrag. I dag får även de som missköter sig jobb eftersom ingen dokumenterar projekt. Jag tycker att den offentliga sektorn måste säga: “Nu är vi trötta på det här. Nu bygger vi ingenting”.

Budgetrestriktionerna inom den offentliga sektorn kan också slipas. Hans Lind säger att man i dag ur ett politiskt perspektiv tycker att det är viktigare att visa att man har byggt något snarare än att påvisa hur effektivt och lönsamt ett projekt har varit.

– Folk glömmer ju ändå bort hur mycket ett projekt kostade efter några år. Titta bara på Turning Torso i Malmö som är en ekonomisk katastrof, men nu är ett landmärke.

Ibland kan det dock gå för långt, tillägger han, som med Nya Karolinska i Solna (NKS).

– Det har varit så dåligt skött att projektet plötsligt kostar en halv miljard extra om året och då måste man avskeda läkare. Då kommer det tryck. Men det är alldeles försent. Allt är redan klart och alla avtal skrivna. Men låt det bli en lärdom inför kommande projekt.

Vill se över kollektivavtalen

En annan sak som behöver ses över, enligt Hans Lind, är kollektivavtalen. Han hänvisar bland annat till Mikael Anjou, före detta vice koncern-vd på Einar Mattsson, som är aktuell med debattboken “Den ineffektiva byggbranschen”, och säger att LO sedan 50-talet bedrivit en politik om att högre löner ska bygga på ökad effektivitet.

– Men av någon anledning ses byggbranschen som ett undantag. Nu måste detta ändras. Kollektivavtalen håller inte längre. Vi kan inte ha en struktur där lagbasar bestämmer om löner och där en arbetsledning som styr till sista man saknas.

Fackförbundet Byggnads har på olika sätt skapat ett politiskt stöd som enligt Hans Lind har fått branschen att ge upp.

– Det räcker inte att säga till företagen att de ska bli bättre, men strunta i att titta på byggarbetsmarknaden. Det är ohållbart. Just nu håller man byggkåren under armarna.

Förändringen måste komma från politiskt håll, menar han.

– Men än så länge finns inga tecken på det. Man pratar ju inte ens om de här sakerna inom politiken. Partierna fortsätter bara att prata om industrialisering och ökad konkurrens. Det har de gjort i 50 år och ingenting har hänt.

Därför behövs ett omvandlingstryck och tydliga krav från den offentliga sektorn för att få ner priser och öka effektiviteten, förklarar Hans Lind.

Vill se över upphandlingsprocessen

Björn Ljung (L), ordförande i kommunala Stockholmshem som är Sveriges största bostadsägare, erkänner att det finns brister.

– I Tyskland har produktiviteten inom byggsektorn ökat med 15 procent på tjugo år. I Sverige har den sjunkit. Det är helt orimligt att den tillåts göra det.

Ljung tror att det går att arbeta med långsiktiga relationer, men med upphandlingen i grunden, och jobba mer med delade entreprenader.

– Det är vad vi i kommunerna måste lära oss. Jag tar med mig det.  Vi som politiker måste arbeta för regelförenklingar och förbättringar. Prova hur konkurrensreglerna kan användas och hur vi kan premiera långsiktiga relationer och arbeta mer med aktörer som kan uppvisa effektiva och formbara processkedjor.

Vilka omedelbara åtgärder kan göras?

– Vi som långsiktiga beställare kan inleda mer långsiktiga relationer med branschen, branschen kan ge sig på kollektivavtalen och alla parter arbeta med mer hållbara strukturer genom hela värdekedjan.

Teresa AholaKälla: Fastighetsnytt