Haninge i samarbete med Foppa

Haninge kommun går in i två olika projekt tillsammans med hockeyprofilen Peter Forsbergs bolag Fopha Invest.

Det är Torvallaområdet öster om Haninge centrum som ska utvecklas till en stadsdel med idrotts-, kultur- och evenemangsprofil. Avtalet ger också företaget option på byggande av nya bostäder i Torvalla i samarbete med andra fastighetsbolag.

Samarbetet har växt fram som en fortsättning på det avtal om samarbete som träffades mellan Haninge kommun och Peter Forsbergs företag för ett år sedan om utvecklingen av Årsta. Precis som i Torvalla ger avtalet Fopha Invest option på byggande av bostäder i ett område norr om Årsta havsbad, under förutsättning att en överenskommelse träffas med de lokala markägarna.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt