Hållbarhet i fokus för nytt projekt i Helsingborg

3Hus har i samarbete med Link arkitektur vunnit en markanvisningstävling på Drottninghög, i Helsingborg och får därmed chansen att utveckla ett nytt landmärke i staden.

Uppdraget avser en ny fastighet som ska inrymma både bostäder och publika lokaler. Det vinnande förslaget omfattar cirka 8000 kvadratmeter i 16 våningar och bostäderna fördelas mellan hyresrätter och bostadsrätter.

– Vårt förslag öppnar upp stadsdelen mot kringliggande områden. Vi förlägger offentliga funktioner i gatuplan och högst upp i byggnaden och drar samtidigt nytta av de gröna rummens förmåga att främja möten. Vi ser enormt mycket fram emot att sätta igång, säger Alexandra Adriani och Marius Lorentzen på Link arkitektur i ett pressmeddelande.

Hållbara lösningar

Den nya byggnaden främjar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i olika grad. Till exempel inkluderar projektet gröna rum med stadsodling, dagvattenfördröjning och gröna tak. Dessutom kommer de boende erbjudas utbildning i hållbar livsstil och cykelparkeringar ska premieras.

Byggstart beräknas ske under våren 2021 och projektet förväntas vara färdigställt till sommaren 2023.

Ajda DzambicKälla: Fastighetsnytt