Håll koll på mäklarnas prognoser av bopriserna

Fallet i bostadspriserna i höstas kom som en överraskning för många. Det saknas emellertid inte indikatorer på utvecklingen av bopriserna. Vilken förvarning om prisfallet gav de enkäter om prisutvecklingen på bostadsmarknaden som riktas till fastighetsmäklare och hushåll?

I Valueguards Mäklarpanel och SEB:s Boprisindikator tillfrågas fastighetsmäklare respektive hushåll om deras syn på bostadspriserna framöver. Hushållens förväntningar mäts varje månad och avser prisutvecklingen under de närmaste tolv månaderna medan mäklarnas prognoser samlas in varje vecka och avser bopriserna under de närmaste tre månaderna.

Det första riktigt klara tecknet på fallet i bostadspriserna i höstas kom när Valueguard den 13 oktober publicerade bostadspriserna för september. Det sammanvägda prisindexet för småhus och bostadsrätter föll då med 1,5 procent från augusti istället för en säsongnormal mindre uppgång.

I SEB:s Boprisindikator för oktober låg hushållens förväntningar på bostadspriserna fortfarande på en hög nivå och det var först i november som indikatorn sjönk kraftigt. Den enkäten gjordes från 26 oktober till 3 november och publicerades av SEB den 13 november.

I Valueguards Mäklarpanel kom det första klara tecknet på en nedgång i bostadspriserna i den enkät som genomfördes under vecka 36, från 4 till 8 september. Fram till dess att de fallande bostadspriserna för september redovisades i mitten av oktober, så sjönk förväntningarna i Mäklarpanelen ytterligare.

Nedgången i bopriserna under förra hösten märktes således mycket tidigare i Mäklarpanelen än i Boprisindikatorn. Mäklarpanelen har bara funnits sedan 2016, så det behövs en längre period för att vara säker på hur den fungerar som ledande indikator. Fastighetsmäklare brukar ofta anses vara en överoptimistisk yrkesgrupp men tipset för att snabbt se svängningar i bopriserna är att hålla koll på mäklarnas bedömningar.

Tomas Pousette
Pousette Ekonomianalys ABKälla: Fastighetsnytt