Grönt ljus för Areims Trygg Hansa-projekt

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm har godkänt detaljplanen för kvarteret Brädstapeln på Kungsholmen, allmänt känt som Trygg Hansa-huset.

Källa: Fastighetssverige