Grönt ljus för 700 Västerås-bostäder

Detaljplanen för Södra Källtorp i centrala Västerås vunnit laga kraft. Därmed är man ett steg närmare 700 nya bostäder i staden.

Det är Archus Development som på uppdrag av staden tagit fram en utbyggnadsstruktur och process för utveckling av en ny stadsdel med bostäder, ett äldreboende, trygghetsbostäder, en idrottshall och en förskola på platsen där en tom gymnasieskola på 35 000 kvadratmeter tidigare låg.

Bygget kommer att påbörjas under våren, med en markanvisning av den första etappen under sommaren.

– I dagarna är det sex år sedan vi startade Archus Development och arbetet med Wenströmska skolan var vårt första allra uppdrag. Därför är det naturligtvis extra roligt för oss att bygget av den nya stadsdelen nu fått grönt ljus, säger Michael Larsson, vd för Archus Development.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt