Grönt ljus för 500 Stena-lägenheter

Detaljplanen för Stena Fastigheters 500 nya bostäder i Upplands Väsby har vunnit laga kraft. Byggstart är planerad till slutet av 2020.

Bostäderna byggs i projektet Gröna Ekebo.

– Projektet är en viktig del av utvecklingen som ska bidra till att lyfta området till en blandstad med en variation av boendeformer som ska passa olika tidpunkter i livet. De nya bostäderna blir ett bra komplement till de 740 lägenheter som vi har i området, säger PG Sabel, vd på Stena Fastigheter Stockholm.

Kvarteren är en del av kommunens största stadsutvecklingsprojekt Fyrklövern.

De nya bostäderna byggs i huvudsak på det som idag utgörs av Stena Fastigheters egen parkering.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt