Grönt lån för Humlegården

Humlegården har tecknat sitt första gröna låneavtal. Samtidigt emitterades ytterligare 450 miljoner kronor i en grönobligation med en löptid om fyra år.

Humlegården har tecknat gröna banklån genom Swedbank om cirka 1,9 miljarder kronor.

Humlegården uppger i ett pressmeddelande att bolaget vid årsskiftet hade gröna obligationsfinansieringar om 2,7 miljarder kronor, vilket motsvarade 31 procent av utestående lån. Genom de nya banklånen samt emitterandet av ytterligare obligationer är nu cirka 55 procent av finansieringen grön.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt