Gladsheim gör fjärde köpet

Direktavkastningen bedöms uppgå till 3,4 procent.Källa: Fastighetsvärlden.se