Genova Property Group strukturerar om – två nya styrelseledamöter

Genova Property Group beslutar om omstrukturering av minoritetsinnehavet i vissa av bolagets dotterbolag och kallar till extra bolagsstämma för beslut om nyval av styrelseledamöter och nyemission för att genomföra omstruktureringen.

Källa: Fastighetssverige