Genova köper fastighet i Järfälla

Genova Property Group har avtalat om att köpa fastigheten Veddesta 5:12 i Järfälla till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 188 miljoner kronor.

Källa: Fastighetssverige