Fyra kommuner har överskott på bostäder

Stort underskott på bostäder i hela landet. Endast en medelstor stad uppger ”balans.”Källa: Fastighetsvärlden.se