Fulltecknad nyemission för Logistri

Förra veckan meddelade Logistri att man förvärvar 10 logistikfastigheter för 584 miljoner kronor. Nu meddelar bolaget att man genom en nyemission tillförts 237 miljoner kronor, i syfte att finansiera förvärvet.

Bolaget avslutade anmälningsperioden i erbjudandet om en riktad emissionden den 19 mars. Antalet anmälningar har överskridit den totala emissionsvolymen.

Perioden omfattade 2 370 000 aktier, till en teckningskurs på 100 kronor per aktie, motsvarande aktiens bedömda marknadsvärde.

– Vi är tacksamma för det stora intresset från gamla och nya aktieägare att ytterligare diversifiera Logistri genom strategiska förvärv av utvalda fastigheter med fina hyresgäster, säger bolagets vd Ulf Attebrant.

Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 48 procent i förhållande till antalet aktier genom att antalet utestående aktier ökar med 2 370 000 aktier från 2 520 000 aktier till totalt 4 890 000 aktier och aktiekapitalet ökar med 237 000 000 kronor från 252 000 000 kronor till totalt 489 000 000 kronor.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt