Franchise

Franchise

Franchising blir allt vanligare i den svenska fastighetsmäklarbranschen och de fristående mäklarna tenderar att minska till antalet för att istället övergå till de större kedjorna.

Franchising inom fastighetsmäklarbranschen är ett relativt nytt fenomen, men är trots detta det mest förekommande kedjekonceptet bland de största mäklarföretagen. Företagsformen innebär att franchisetagaren arbetar som egenföretagare, men under någon annans välkända och etablerade varumärke.

Hemnu erbjuder franchise. Är du intresserad av att driva ett nytt lönsamt mäklarkontor?
Kontakta oss via info@hemnu.se

Ord och begrepp

Franchising
Franchising är en samarbetsform mellan två ägarmässigt oberoende parter. Franchising innebär i korthet att någon som har ett framgångsrikt affärskoncept erbjuder andra att mot en
avgift få tillämpa detta för egen affärsverksamhet.

Franchisegivare
Franchisegivaren är den av parterna som äger ett välbeprövat och lönsamt affärskoncept som denne sedan hyr ut.

Franchisetagare
Franchisetagaren är den av parterna som driver ett eget företag och hyr ett väl beprövat och lönsamt
affärskoncept.

Franchiseavtal
Med franchiseavtal avses i denna lag ett avtal varigenom en näringsidkare (franchisegivaren) kommer överens med någon annan (franchisetagaren) om att denne mot ersättning till franchisegivaren skall
använda franchisegivarens särskilda affärsidé om marknadsföring och försäljning av varor eller tjänster. Som ytterligare förutsättningar för att ett avtal skall anses vara ett franchiseavtal enligt denna lag gäller att franchisetagaren enligt avtalet skall använda franchisegivarens näringskännetecken eller andra immateriella rättigheter samt medverka vid återkommande kontroller av att avtalet följs.

Franchiseavgift
En avgift som franchisetagaren löpande betalar till franchisegivaren för att få utnyttja affärskonceptet. Det finns fast och rörlig avgift.

Svenska Franchiseföreningen
SFF är en intresseorganisation som har till uppgift att sprida kunskap om företagsformen franchising.

Handboken
Alla franchisegivare bör ha en handbok för att underlätta för franchisetagaren. Där står alltifrån det dagliga arbetet till hur man nyanställer personal. Svar till alla övriga frågor som kan tänkas dyka upp bör finnas med i handboken.

Fristående mäklare
Oberoende fastighetsmäklare som inte anslutna till någon kedja.

För att sälja bostad klicka här: Sälja Bostad