Från Lindex till Redevelopment Consulting

Revelopment Consulting rekryterar Malin Reynold som Senior Manager Expansion. Hon är för närvarande etablerare på Lindex.

Källa: Fastighetsvärlden.se