Förvärvar i Finland och Nederländerna

Sagax har förvärvat fyra fastigheter för totalt 131 miljoner kronor. Tre av fastigheterna ligger i Nederländerna medan den sista är belägen i Finland. Affären skedde i fyra separata transaktioner.

Fastigheterna omfattar totalt 18800 kvadratmeter uthyrningsbar yta och består i huvudsak av lokaler för industri och lager. Hyresvärdet uppgår till 12,8 miljoner kronor per år. Fastigheterna är fullt uthyrda och hyresavtalen har en genomsnittlig återstående löptid om 9,3 år.

Sagax har, i fyra separata transaktioner, förvärvat fyra fastigheter för sammanlagt 131 miljoner kronor. Tre av fastigheterna är belägna i Nederländerna och en fastighet är belägen i Finland.

Tillträde har skett.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt