Förvärvar byggrätter i Järvastaden

JM har förvärvat byggrätter för 47 bostäder belägna i Järvastaden, i Solna stad. Säljare är Vasakronan och fastighetsvärdet uppgår till 129 miljoner kronor.

– Solna är en mycket attraktiv kommun och vi är mycket glada att kunna stärka vår position med ytterligare ett småhusprojekt i Järvastaden säger Erik Ragnerstam, regionchef JM Stockholm Öst.

Byggrätterna ligger inom detaljplanen Grankällan i Järvastaden som har vunnit laga kraft och möjliggör då för 47 nya småhus.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt