Fortsatt stabil utveckling för Specialfastigheter

Specialfastigheters hyresintäkter fortsätter att öka, även under Q1, vilket leder till fortsatt positiv utveckling av förvaltningsresultatet. Kvartalet har präglats av förberedelser inför den nya säkerhetsskyddslagstiftning som nu trätt i kraft.

Källa: Fastighetssverige