Fortsatt förtroende för Nuder i Hemsö

”Har gjort en värdefull insats på ett förtroendefullt sätt.”Källa: Fastighetsvärlden.se