Förslag om ändring i PBL

Under torsdagen beslutade regeringen om ett förslag till nya bestämmelser avseende regional fysisk planering i plan- och bygglagen. Det nya förslaget innebär att regional fysisk planering blir obligatorisk i Stockholms län samt Skåne län.

Planen skulle ge vägledning vid beslut om detaljplaner, översiktsplaner och områdesbestämmelser. Dessutom skulle regioner och landsting få en ökad möjlighet att planera mark- och vattenanvändningen vid exempelvis bostadsbyggande.

– Behovet av regional planering skiljer sig mellan olika delar av Sverige. Med det här beslutet gör regeringen planeringen obligatorisk i Skåne och Stockholm. I övriga regioner blir det möjligt att följa efter genom ansökan hos regeringen, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Förslaget ersätter det nuvarande kapitlet om regionplanering.

Redaktionen