Forsen i ramavtal med SFV

Forsen har tecknat ett ramavtal med Statens Fastighetsverk. Uppdraget gäller projektledningstjänster kring underhållsprojekt, restaureringar och nybyggnadsprojekt.

Forsens avtal gäller samtliga län i Sverige och för Stockholmsområdet har man valt att fokusera på ”stora uppdrag” som exempelvis Stockholms Centralstation, Harpsund, regeringskvarteren och Rosenbad.

– Fastigheterna i Statens Fastighetsverks bestånd är en del av vårt kulturarv och berör ofta många människor vilket gör projekten intressanta. Men de ger oss också utmaningar, säger Tor Andersson, affärschef i Stockholm.

Forsen är en av nio projektledningsföretag som tecknat ramavtal med SFV för Stockholm Stora uppdrag samt ett av fem i Sveriges övriga län.

Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt