Förändring i antal B-aktier och röster i D. Carnigie & Co

Mängden röster och B-aktier i D. Carnigie & Co AB har förändrats på grund av utnyttjande av totalt 901200 teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram 2015.

Den sista handelsdagen i månaden registrerades totalt 91 986 858 aktier, varav 6136989 A-aktier, 85 849 869 B-aktier och 116 534 814 röster i bolaget.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt