Fem nya medarbetare till Nordic PM

Nordic PM har anställt fem personer inom teknisk förvaltning och fastighetsadministration.

Pär Klevenskog och Lars Asplund har anställts som tekniska förvaltare. Vidare har Amanda Ström, Linda Genborg och Petter Engvall anställts som fastighetsadministratörer.

Pär Levenskog. Foto: Nordic PM

Lars Asplund. Foto: Nordic PM

Amanda Ström. Foto: Nordic PM

De kommer att vara stationerade på Stockholmskontoret och i Södertälje.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt