Fem Hjärtan och Serneke planerar hotell om 16 våningar

Vinner markanvisningstävling för nytt landmärke.Källa: Fastighetsvärlden.se