Fastpartner köper av Svenska Handelsfastigheter

Stockholmsfokuserade Fastpartner växer ytterligare på näst viktigaste orten genom förvärv från Lennart Sten och Co.

Källa: Fastighetssverige