Fastighetsägarna Stockholm tillsätter CDO

Christoffer Börjesson kliver in i den nyinrättade rollen som Chief Digital Officer för Fastighetsägarna Stockholm och dotterbolaget Fastighetsägarna Service. Han tillträder den första april 2018.

– Utnämningen är ett led i arbetet att driva den digitala utvecklingen i branschen och ta fram konkreta tjänstepaket som kan hjälpa våra medlemmar och kunder att realisera den potential som digitaliseringen erbjuder, säger Billy McCormac, vd för Fastighetsägarna Stockholm.

Börjesson kommer även att ingå i Fastighetsägarna Service ledningsgrupp.

Redaktionen

 Källa: Fastighetsnytt