Fastighetsägarna: "Hoppingivande självkritik i (S)-rapport"

Fastighetsägarna ser S-rapporten som en mycket ambitiös genomgång av bostadspolitikens historia, dagens utmaningar och förslag för en ny bostadspolitik.

Källa: Fastighetssverige