Estea köper kontorsfastighet i Huddinge

Den tidigare industrifastigheten Cirkeln 2 i Huddinge gjordes om till kontor och säljs nu till Estea för en okänd summa.

Det är Estea helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3, som tecknat avtal om att förvärva fastigheten Cirkeln 2 i Huddinge. Fastigheten är i dag huvudsakligen nyttjad för kontorsändamål men användes före omgörning till lager och småindustri.

Förvärvet omfattar totalt 3 559 kvadratmeter uthyrningsbar yta och är fullt uthyrd. Hyresintäkter beräknas uppgå till cirka 5,9 miljoner kronor per år.

Cirkeln 2 ägdes tidigare av Stenhus Kungens Kurva Förvaltning AB.

Andreas JennischeKälla: Fastighetsnytt