Estea avyttrar i Gävle

Esteas helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 har sålt två fastigheter i Gävle. Köpare är Tvättbjörnen Holding.

Transaktionen avser detaljhandelsfastigheterna Hemlingby 71:4 och Hemlingby 52:13. Frånträde planeras till 31 maj.

– Fastigheterna i Gävle var Fondens första förvärv och har bidragit med starka kassaflöden. Försäljningarna är ett led i att renodla Fondens fastighetsbestånd. Fortsatt ser vi mycket intressanta förvärvsmöjligheter för Fonden, säger David Ekberg, Estea AB

Redaktionen

 Källa: Fastighetsnytt