Erik Langby ny ordförande i Bostadsrätterna

Bostadsrätterna är en medlems- och intresseorganisation med 8 200 bostadsrättsföreningar som medlemmar. Organisationens högsta organ är ett fullmäktige, som nu …

Källa: Fastighetsvärlden.se