Engwall: ”Fastighetsmarknaden något avvaktande”

Här är Hemfosas siffror för första kvartalet: Hyresintäkterna uppgick till 815 mkr (722) Förvaltningsresultat exklusive resultatandel i delägda företag uppgick …

Källa: Fastighetsvärlden.se