Ekonomichef säljer aktier i Stendörren

Stendörrens avgående CFO Magnus Sundell har sålt 14 000 B-aktier i bolaget enligt Finansinspektionens insynsregister.

Aktierna såldes 30 september 137,50 kronor och affären inbringade därmed drygt 1,9 miljoner kronor.

I juni meddelades att Magnus Sundell kommer lämna sin post vid årsskiftet.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt