Det trycker upp efterfrågan på kontor i Stockholm

I en alldeles färsk marknadsrapport analyserar CBRE förutsättningarna för kontorsmarknaden i Stockholm.



Källa: Fastighetsvärlden.se