Det ska prägla Feskekôrka i framtiden

Higabs styrelse har tagit ett kompletterande beslut som innebär att befintliga verksamheter ska erbjudas möjlighet att flytta tillbaka till Feskekôrka.

Källa: Fastighetssverige