Det blir inget nytt Operahus i Göteborg

Detaljplanen antogs för fem år, men sedan har inget hänt. Nu skrotar Göteborgs stad planerna på en tillbyggnad av Operan.

Det var GP.se som var först med att berätta om att stadens planer på en helt ny scenbyggnad med plats för 500 personer avbryts.

Projektet har präglats av stor osäkerhet sedan detaljplanen antogs och en utbyggnad och har inte funnits med i regionens senaste budgetar, står det i underlaget till beslutet som fattats av byggnadsnämnden i Göteborg.

Stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant konstaterar frankt i GP.se att regionen helt enkelt saknar pengar till en utbyggnad.

Förslaget som var tänkt att genomföras ritades av Tengbom.

Andreas JennischeKälla: Fastighetsnytt