De skapar logistikpark i miljardklassen med Palm

Omfattar cirka en miljard kronor i fastighetsvärde.Källa: Fastighetsvärlden.se