De drabbas när pressade klädkedjan bantar

Den hårt pressade kedjan fortsätter att stänga butiker. Fastighetssverige har kartlagt vilka fastighetsägare som drabbas denna gång.

Källa: Fastighetssverige