De är fastighetsbolagens viktigaste kunder

Fastighetssverige har tittat närmare på vilka hyresgäster som är viktigast för de noterade fastighetsbolagen.

Källa: Fastighetssverige