Därför kommer Fabeges hyror att stiga ytterligare

Christian Hermelin om varför han är fortsatt optimistisk gällande marknadsläget i stort – och hur Fabege hanterar Skatteverkets stora flytt.

Källa: Fastighetssverige