D Carnegie om konkurrensen: ”Tufft på marknaden”

Kvartalsrapporten för början av 2018 visar att D Carnegies hyresintäkter ökade till 386 miljoner kronor (337) och att driftnettot ökade till 166 miljoner kronor (147). För Fastighetssverige berättar bolaget hur man ser på konkurrensen om förvärven.

Källa: Fastighetssverige