Corem förvärvar i Malmö

Corem Property Group förvärvar fastigheten Måseskär 5 i Östra Hamnen, i Malmö. Fastigheten utgörs i huvudsak av lager-och kyllager och har 19000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Säljare är CBRE Global Investors.

– Malmö och Öresundsregionen är expansiv och en för oss prioriterad marknad. Genom förvärvet skapar vi möjligheter att ytterligare utveckla vårt erbjudande av smart citylogistik i Öresundsregionen, som har en enorm potential.”, säger Eva Landén, VD på Corem.

Fastigheten som har flertalet hyresgäster är idag uthyrd till runt 70 procent. Totalt hyresvärde landar på 14 miljoner kronor. Tillträde sker den 13 april.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt